Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Rapport fra andre fase i OECDs prosjekt for bærekraftig transport (EST) Oslo-regionen som case

Report on the second phase of the OECD project Environmentally Sustainable Transport (EST) Case study: The Greater Oslo Area

Forfattere: Farideh Ramjerdi
Rapportnr: 382/1997
ISBN: 82-480-0038-9
Språk: English

Fire scenarier for utviklingen av lokaltrafikken i Oslo-regionen er konstruert. Det ene er et trend-scenario, de øvrige oppfyller kriteriene for bærekraftig transport i OECDs EST-prosjekt. Det viser seg at å oppnå bærekraftighet med enten transportpolitiske eller teknologiske virkemidler alene, er umulig, mens scenariet som kombinerer disse virkemidlene og kraftige virkemidler for arealbruk og regionalisering av produksjonen, mer sannsynlig kan la seg gjennomføre.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger