Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Rammebetingelser i transport- og logistikkmarkedet. Betydning for kostnadsnivå og konkurransekraft

Rammebetingelser i transport- og logistikkmarkedet. Betydning for kostnadsnivå og konkurransekraft

Forfattere: Inger Beate Hovi, Wiljar Hansen
Rapportnr: 1150/2011
ISBN: 978-82-480-1229-0
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1228-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Vi har i denne rapporten analysert rammebetingelsenes påvirkning på transport- og logistikkostnadene. De offentlige rammebetingelsene som har størst påvirkning på logistikkostnadsnivå, er drivstoffavgifter og sosiale kostnader som utgjør anslagsvis 4,5 % hver av logistikkostnadene. I tillegg kommer vektårsavgift og brukerbetaling for infrastruktur. Vektårsavgiften utgjør en marginal andel av logistikkostnadene. Brukerbetaling for infrastruktur vil avhenge av hvor transporten går mellom, men plassering av bomstasjonene i hovedvegnettet viser at det særlig er transporter på Vestlandet som har høy brukerbetaling. En casestudie viser at for biltransporter mellom Nordvestlandet og Kontinentet kan brukerbetaling for infrastruktur utgjøre opp til 19 % av transportkostnadene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger