Du er her

Rammebetingelser i transport og logistikk

Forfattere: Inger Beate Hovi, Svein Bråthen, Harald M Hjelle, Elise Caspersen
Rapportnr: 1353/2014
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1564-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Vi har i denne rapporten hatt en detaljert gjennomgang av de økonomiske og fysiske rammebetingelsene for veg-, jernbane-, sjø- og lufttransport, samt gjennomført analyser av hvordan rammebetingelsene påvirker konkurranseflatene mellom transportmidlene. Det er lagt vekt på å få fram likheter og forskjeller i rammebetingelser mellom de ulike transportformene, samt hvordan ulike rammebetingelser påvirker transportmiddelfordeling og transportkostnadsnivå.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger