Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Psykologiske faktorer ved reisemiddelvalg. En litteraturstudie

Psykologiske faktorer ved reisemiddelvalg. En litteraturstudie

Forfattere: Inge Brechan
Rapportnr: 830/2006
ISBN: 82-480-0626-3
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0062-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

På oppdrag fra Statens vegvesen Vegdirektoratet har Transportøkonomisk institutt (TØI) gjennomført en litteraturstudie for å gi en oversikt over psykologiske teorier som er relevante for bruk av kollektive transportmidler, samt å beskrive studier av psykologiske faktorers påvirkning på valg av transportmiddel. I denne rapporten presenteres teorier om holdninger, atferdsintensjon, normer, opplevd atferdskontroll, vaner, personlige verdier, emosjoner, selvpresentasjon, personlighet og fobier. Søk etter relevante studier ble gjennomført i databaser for transportlitteratur og psykologisk litteratur, og resulterte i 85 artikler i vitenskapelige tidsskrifter og 34 forskningsrapporter. Prosjektets økonomiske ramme gjør at vi ikke kan gjengi alle studiene i denne rapporten. I rapporten presenteres 23 studier av psykologiske faktorers påvirkning på transportmiddelvalg.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger