Du er her

  • > Publikasjoner
  • > PROSPECTS - Rapport fra oppgave 11: Mål og indikatorer i areal- og transportplanlegging med bærekraft som mål

PROSPECTS - Task 11 Report: Proposal for objectives and indicators in urban land use and transport planning for sustainability

Forfattere: Harald Minken, Hanne Samstad, Olav Konrad Putz
Rapportnr: 1183/2001
Språk: English
Vedlegg Summary

Et målhierarki for planlegging av arealbruk og transport i storbyer med hensyn på bærekraftighet er utviklet. Indikatorer for delmålene er utviklet på tre nivåer. Et bærekraftig arealbruks- og transportsystem er definert. Notatet er sluttrapporten fra arbeidsoppgave 11 i EU-prosjektet PROSPECTS.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger