Du er her

Prognosen i et framtidsperspektiv

Forfattere: Sverre Strand
Rapportnr: 325/1996
ISBN: 82-7133-971-0
Språk: Norwegian

Antall situasjonsbestemte prognosevarianter er meget stort, men den felles utfordring for dem alle unntatt for passiv trendframskrivning, vil være å identifisere underliggende drivkrefter og årsaks-virkningsforhold. Planleggeren og prognosemakeren må først og fremst bli spesialist i å forstå forandring, og må derfor veldig bevisst utvikle en mot-trend holdning og mentalitet: Hvordan forandres forandringer? En framtidsstudie, en prognose, er å forstå nåtida og dens framtidsrelevante forlengelser og implikasjoner, og hvor det i ‘forståelse’ ligger en definisjon av premissene for hva som måtte være ‘framtidsrelevant’: Hva er langtidstrender og hva er sporadiske fenomener? På denne bakgrunn er det forsøkt å definere kunnskapsmessige flaskehalser i prognosearbeid generelt, og med spesiell referanse til flytrafikkprognoser.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger