Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Produksjonsmodeller og kostnadsfunksjoner i godstransport - Faste transportopplegg og enkeltturer -

Produksjonsmodeller og kostnadsfunksjoner i godstransport - Faste transportopplegg og enkeltturer -

Forfattere: Harald Minken
Rapportnr: 1057/1997
Språk: Norwegian

Notatet dokumenterer produksjonsmodeller og kostnadsfunksjoner for faste transportopplegg og enkeltturer i godstransport. Produksjonsmodellene som har et bredt anvendelsesområde, er utviklet ved å ta hensyn til de strukturelle særtrekkene som all produksjon av transporttjenester har. Det er mulig å bruke kostnadsfunksjonene vi utleder til å beregne nytten for næringslivet av raskere og mer pålitelig godstransport. Spesielt vil det være mulig å inkludere endringer i sikkerhetslagrene i nyttekostnadsanalyser av bedre infrastruktur. Metoden har vært teoretisk modellutvikling basert på produksjonsteori.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger