Du er her

Prisen på CO2-utslipp i veitrafikken

Forfattere: Lasse Fridstrøm
Rapportnr: 1794/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2314-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten gjennomgår avgiftsvirkemidlene i veisektoren og summerer og oversetter disse til et sett karbonpriser. For eie og bruk av personbiler anslås prisen til over 12 000 kr per tonn CO2. For varebiler beregnes prisen til minst 5000 kr per tonn, og for tunge lastebiler til ca. 2000 kr per tonn. Karbonprisene kan langt på vei forklare veksten i antall elbiler i Norge.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger