Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Prinsipper og retningslinjer for handel i regionale planer - innspill til veileder

Prinsipper og retningslinjer for handel i regionale planer - innspill til veileder

Forfattere: Jan U Hanssen, Tanja Loftsgarden, Gustav Nielsen
Rapportnr: 1016/2009
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0971-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre av 1. juli 2008 skal følges opp med nødvendig veiledning fra Miljøverndepartementet. Rapporten drøfter en del av de problemstillinger en står overfor når målsettinger for detaljhandelsstrukturen skal følges opp med regionale bestemmelser, bl. a. definisjoner av ulike typer handel og lokaliseringer, tilgjengelighet, markedsomland, mv. Det gis en kort oversikt over hvordan noen andre land påvirker eller styrer detaljhandelen (kjøpesentre). Rapporten avsluttes med innspill til regionale planbestemmelser som kan tas opp i en veileder for planleggingen i norske regioner.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger