Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Presentasjon av nøkkeltall fra transportmodeller og samfunnsøkonomiverktøy

Presentasjon av nøkkeltall fra transportmodeller og samfunnsøkonomiverktøy

Forfattere: Bjørn Gjerde Johansen, Niels Buus Kristensen, Paal Brevik Wangsness
Rapportnr: 1941/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2000-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Denne rapporten beskriver et rammeverk for presentasjon av nøkkeltall for samferdselsprosjekter basert på transportvirksomhetenes ulike metodeverktøy. Hovedformålet er å presentere resultater og virkninger fra nytte-kostnadsanalyser til arbeidet med framtidige Nasjonale transportplaner (NTPer). Utgangspunktet vårt har vært (A) konsistent presentasjon av enkeltprosjekter; (B) mulighet for å sammenligne ulike prosjektberegninger med hverandre; samt (C) at nøkkeltallene gir en oversikt over porteføljens samlede virkninger. Rapporten går systematisk gjennom tre ulike måter å presentere nøkkeltall på: (1) supersider for store prosjekter og effektpakker; (2) tabeller over ulike sett eller porteføljer av prosjekter; og (3) ulike typer kart, for geografiske framstillinger av enkeltprosjekter eller prosjektporteføljer. Rammeverket er i stor grad utviklet med dagens transportmodeller og beregningsverktøy i tankene, og med hensyn på presentasjon av resultater til kommende NTP Forslagene våre til presentasjon av nøkkeltall vektlegger derfor føringer som allerede er bestemt av Samferdselsdepartementet (SD).

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger