Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Presentasjon av nøkkeltall fra transportmodeller og samfunnsøkonomiverktøy

Presentasjon av nøkkeltall fra transportmodeller og samfunnsøkonomiverktøy

Forfattere: Bjørn Gjerde Johansen, Niels Buus Kristensen, Paal Brevik Wangsness
Rapportnr: 1941/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2000-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Denne rapporten beskriver et rammeverk for presentasjon av nøkkeltall for samferdselsprosjekter basert på transportvirksomhetenes ulike metodeverktøy. Hovedformålet er å presentere resultater og virkninger fra nytte-kostnadsanalyser til arbeidet med framtidige Nasjonale transportplaner (NTPer). Utgangspunktet vårt har vært (A) konsistent presentasjon av enkeltprosjekter; (B) mulighet for å sammenligne ulike prosjektberegninger med hverandre; samt (C) at nøkkeltallene gir en oversikt over porteføljens samlede virkninger. Rapporten går systematisk gjennom tre ulike måter å presentere nøkkeltall på: (1) supersider for store prosjekter og effektpakker; (2) tabeller over ulike sett eller porteføljer av prosjekter; og (3) ulike typer kart, for geografiske framstillinger av enkeltprosjekter eller prosjektporteføljer. Rammeverket er i stor grad utviklet med dagens transportmodeller og beregningsverktøy i tankene, og med hensyn på presentasjon av resultater til kommende NTP Forslagene våre til presentasjon av nøkkeltall vektlegger derfor føringer som allerede er bestemt av Samferdselsdepartementet (SD).

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger