Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Potensialet for flyturisme med leiebil i Norge

Potensialet for flyturisme med leiebil i Norge

Forfattere: Jon Inge Lian
Rapportnr: 859/2006
ISBN: 82-480-0688-3
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0689-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Markedet for flyturisme med leiebil i Norge vil kunne dobles i løpet av få år. Endrede momsregler for leiebilvirksomhet, mer målrettet markedsføring av tilbudet og et aktivt arbeid for etablering av nye flyruter er en forutsetning for realisering av potensialet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger