Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Potensialet for Florø lufthavn i et regionalt perspektiv

Potensialet for Florø lufthavn i et regionalt perspektiv

Forfattere: Joachim Rønnevik, Anne Gjerdåker, Jon Inge Lian
Rapportnr: 1078/2010
ISBN: 978-82-480-1095-1
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1094-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Florø lufthavn skaper sysselsetting lokalt, og et godt flytilbud har stor betydning for næringslivet i Florø og områdene rundt. Helikopterbasen og andre baseaktiviteter for offshorevirksomheten har et potensial for ringvirkninger som sammen med økt aktivitet offshore trolig vil gi behov for et styrket flytilbud i framtida.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger