Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Potensiale og virkemidler for overføring av gods fra veg- til sjøtransport

Potensiale og virkemidler for overføring av gods fra veg- til sjøtransport

Forfattere: Hans Kristian Haram, Inger Beate Hovi, Elise Caspersen
Rapportnr: 1424/2015
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1201-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Regjeringen har en politisk målsetting om sikker, miljøvennlig og kostnadseffektiv godstransport. For å få til dette er det en målsetting både i EU og i Norge om å overføre gods fra veg til sjø- og jernbanetransport. Utfordringen er å finne gode tiltak som sikrer overføring. I denne rapporten presenteres en kartlegging av lastebillastene til et stort utvalg transportkjøpere for å se hva som stimulerer til overføring, og hva som skal til for å overføre en andel av deres transporter fra veg til sjøtransport.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger