Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Potensiale for produktivitetsøkning i spedisjon

Potensiale for produktivitetsøkning i spedisjon

Forfattere: Rolv Lea
Rapportnr: 291/1995
ISBN: 82-7133-933-8
Språk: Norwegian

Spedisjonsbransjen har under visse forutsetninger potensiale for produktivitetsøkning i saksbehand-ling gjennom fokusering på avgrensede markedssegment på 19 prosent i eksport, 15 prosent i import, og 29 prosent i fortolling. Mens potensialet for produktivitetsøkning pr oppdrag gjennom slik fokusering er om lag 10% i flyspedisjon, er det 25 prosent i bilsamlast. Forskjellen kan til dels forklares med at flyspedisjon allerede og i større grad følger fokuseringsstrategier. Produktiviteten i flyspedisjon er henholdsvis 4-5 (eksport) og 2 (import) ganger større enn i bilsamlast, også hvis fokuseringsstrategien ikke følges.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger