Du er her

Potensial for regionforstørring

Forfattere: Øystein Engebretsen, Anne Gjerdåker
Rapportnr: 1208/2012
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1346-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten inneholder en analyse av potensial for regionforstørring i Norge og en gjennomgang av studier av veiutbygging og regionforstørring.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger