Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Politiske beslutninger om investeringer i veger : intervjuer med medlemmene i Stortingets samferdselskomite

Politiske beslutninger om investeringer i veger : intervjuer med medlemmene i Stortingets samferdselskomite

Forfattere: Karine Nyborg, Inger Spangen
Rapportnr: 1026/1996
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

Representantene i Stortingets samferdselskomité i perioden 1989-1993 ble intervjuet om behandlingen av Norsk veg- og vegtrafikkplan for 1994-97, og intervjuene er oppsummert i dette notatet. Representantene hadde kontakt med lokale politikere og interessegrupper under behandlingen av meldingen. Arbeiderpartiets fraksjon hadde kontakt med statsråden før meldingen ble behandlet, og mange spørsmål ble avklart under disse samtalene. Det ser ikke ut til å ha vært noen knallharde prioriteringer innen den økonomiske rammen, som ble oppfattet som romslig. Ingen av representantene brukte nytte-kostnadsanalysen som en fasit, men et stort flertall brukte den som grunnlag for en grovsortering av prosjekter. Tiltroen til nytte-kostnadsanalysene variere med partitilhørighet, med politikere fra venstresiden som de mest skeptiske.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger