Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Politiets fartskontroller : virkning på fart og subjektiv oppdagelsesrisiko ved ulike overvåkingsnivåer

Politiets fartskontroller : virkning på fart og subjektiv oppdagelsesrisiko ved ulike overvåkingsnivåer

Forfattere: Truls Vaa, Peter Christensen, Arild Ragnøy
Rapportnr: 301/1995
ISBN: 82-7133-942-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten beskriver eksperimenter på fire veistrekninger der politiet foretok stasjonære fartskontroller. Overvåkingsnivåene var forskjellige - hhv 5,4 - 4,8 - 3 og 1,4 timer pr døgn over en periode på 6 uker. Farten ble målt før, under og etter intensiveringsperioden både på eksperiment- og tilhørende referansestrekninger. Det ble foretatt veikantundersøkelser under og etter intensiveringperioden for å måle den subjektive oppdagelsesrisiko. På strekningene med 5,4 og 3 timer overvåking pr døgn var virkningene meget klare: Både gjennomsnittsfart og andel overtredelser ble redusert og det dokumenteres tids-haloeffekter på opp til 10 uker.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger