Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Planlegging, styring og samarbeid i Sykkelbyprosjektet : erfaringer med gjennomføring av offentlige tiltak

Planlegging, styring og samarbeid i Sykkelbyprosjektet : erfaringer med gjennomføring av offentlige tiltak

Forfattere: Morten Stenstadvold
Rapportnr: 0997/1995
Språk: Norwegian

Sykkelbyprosjektet i Sandnes og Tøns-berg/Nøtterøy ble gjennomført i perioden 1990-94 etter et statlig initiativ. Sykkelbyprosjektet var lokalt organisert som prosjektorganisasjoner. For-delen med denne organisasjonsformen var at en kom raskt i gang, og mobiliserte deltakelse på tvers av etater og styringsnivåer. Ulemper var kommunikasjons-/ koordineringsproblemer, kapasitetsproblemer og manglende politisk for-ankring. Sykkelbyprosjektet består i hovedsak av hold-ningsskapende og fysiske tiltak. Holdnings-skapende tiltak er lettere å gjennomføre bl a fordi de ikke trenger politisk behandling og ikke kom-mer i konflikt med grunneierinteresser. På sentralt hold har Miljøverndepartementet og Vegdirektoratat ledet prosjektet på forskjellige måter. Miljøverndepartementets rolle var aksjons-preget, mens Vegdirektoratet har arbeidet mer langsiktig.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger