Du er her

  • > Publikasjoner
  • > PINGO - En fremskrivingsmodell for regionale godstransporter i Norge

PINGO - A model for prediction of regional and interregional freight transport in Norway

Forfattere: Arild Vold, Viggo Jean-Hansen
Rapportnr: 899/2007
ISBN: 978-82-480-0768-5
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0769-2
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Fremskrivningsmodellen for regionale godstransporter i Norge (PINGO) er utviklet for å ta hensyn til hvordan geografiske variasjoner i befolkningsvekst og industriell utvikling påvirker fremtidige godsstrømmer. Andre versjon av PINGO har en forbedret modellstruktur og er utviklet for konsistens med det nasjonale modellsystemet for godstransport forøvrig. Denne rapporten beskriver andre versjon av PINGO, og hvordan modellen er kalibrert og anvendt i forbindelse med utarbeidelse av prognoser for perioden 2003 til 2040 til bruk i analyser for Nasjonal transportplan 2010 - 2019.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger