Du er her

Perspektiv på trafikkulykkene

Forfattere: Lasse Fridstrøm
Rapportnr: 1067/1997
Språk: Norwegian

Basert på sammenhenger hentet fra modellen TRULS (TRafikk, Ulykker og deres Skadegrad) framskrives tallet på trafikkofre til år 2030. Den forventede inntektsvekst i de nærmeste år vil trolig føre til en betydelig økning i bilholdet og dermed også i biltrafikken. Dette kan føre til at ulykkestallene igjen begynner å stige. Dersom imidlertid risikoen fortsetter å synke i samme takt som i perioden 1973-94, samtidig som trafikkveksten ikke blir større enn skissert i Norsk veg- og vegtrafikkplan 1998-2007, vil dette være tilstrekkelig til å sikre en fortsatt nedgang i ulykkestallene. Ulykkestallene avhenger av et bredt spektrum av økonomiske og sosiale faktorer. En av de viktigste er rentenivået, som har stor betydning for bilhold og biltrafikk på lang sikt.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger