Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Personvern og forbrukerrettigheter i transport - Nordisk seminar

Personvern og forbrukerrettigheter i transport - Nordisk seminar

Forfattere: Inger-Anne Ravlum
Rapportnr: 745/2004
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0457-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Nordisk ministerråd avholdt i november 2004 et seminar om personvern og forbrukerrettigheter i transport. Seminaret som samlet representanter for samferdselsmyndigheter, datatilsyn og forbrukermyndigheter fra alle de nordiske landene, konkluderte med at det er behov for en veiledning for hvordan sektormyndighetene kan sikre personvern når informasjons- og kommunikasjonsteknologi utvikles og tas i bruk i transportsektoren. Det er også behov for kunnskapsoverføring mellom transportformene, særlig fra sjø- og lufttransporten til de øvrige transportmyndighetene. For de transportgrenene som er pålagt å behandle personopplysninger, er utfordringen å begrense de opplysningene som behandles og sikre regler for sletting, retting og videre bruk. Det bør stilles krav til konsekvensutredninger - eks i form av Privacy Impact Assessments - når systemer som innebærer behandling av personopplysninger innføres. Den behandlingsansvarlige bør utføre konsekvensutredningen. Rapporten finnes kun i elektronisk utgave

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger