Du er her

Persontransport i arbeid

Forfattere: Ingunn Stangeby
Rapportnr: 375/1997
ISBN: 82-480-0030-3
Språk: Norwegian

Omfanget av personreiser i arbeid er langt større enn tidligere antatt. Dette gjelder både hvor stor andel av de yrkesaktive som foretar reiser i arbeid og hvor mange reiser disse foretar. 24 prosent av de yrkesaktive i Oslo/Akershus har foretatt en eller flere personreiser i arbeid siste arbeidsdag. Gjennomsnittet for disse er 2,5 reiser. Fagarbeidere og ansatte innen bygg og anlegg foretar flest reiser i arbeid. Tre av fire reiser i arbeid foretas som bilfører. Parkeringsforholdene ved arbeidsstedet har stor betydning for hvilket transportmiddel som velges både på reiser i arbeid og på reiser til arbeid. Det er også en klar sammenheng mellom valg av transportmiddel på reiser i arbeid og til arbeid. Viktige formål for reiser i arbeid er kjøp og salg, kurs og konferanser og service, installasjon og reparasjon.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger