Du er her

Persontransport 1985-1995

Forfattere: Arne Rideng
Rapportnr: 384/1998
ISBN: 82-480-0040-0
Språk: Norwegian

Rapporten gir en oversikt over hovedtrekkene i utviklingen av persontransporten i Norge i perioden 1985-1995. Utviklingen i disse ti årene har vært svært skiftende, og det meste av trafikkveksten skjedde i første del av perioden. Unntaket er flytrafikken, som har hatt stabil vekst i hele perioden. Rapporten gir også nye tall for reisene fordelt på avstandsgrupper og en oversikt over omfang og struktur på reiser mellom Norge og utlandet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger