Du er her

Persontransport 1985-1995

Forfattere: Arne Rideng
Rapportnr: 384/1998
ISBN: 82-480-0040-0
Språk: Norwegian

Rapporten gir en oversikt over hovedtrekkene i utviklingen av persontransporten i Norge i perioden 1985-1995. Utviklingen i disse ti årene har vært svært skiftende, og det meste av trafikkveksten skjedde i første del av perioden. Unntaket er flytrafikken, som har hatt stabil vekst i hele perioden. Rapporten gir også nye tall for reisene fordelt på avstandsgrupper og en oversikt over omfang og struktur på reiser mellom Norge og utlandet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger