Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Pendling og regional interaksjon på Østlandet

Pendling og regional interaksjon på Østlandet

Forfattere: Sverre Strand, Øystein Engebretsen
Rapportnr: 777/2005
ISBN: 82-480-0514-3
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0515-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Med arbeidsreiser som hovedindikator på regional interaksjon er det for perioden 1980-2003 kartlagt inter- og intraregionale kontaktmønstre på Østlandet. Hovedoppmerksomheten har vært rettet mot de største byregionene, dvs Nedre Glomma, Oslo og Mjøsbyene. Pendlingsaktiviteten har vokst absolutt og relativt meget sterkt i alle regioner, med en gjennomsnittlig årsvekst for hele perioden 1980-2003 på fem-ti prosent for alle regioner og relasjoner, unntatt for akershuspendlingen til Oslo, som har hatt vesentlig lavere vekst. Ubalansen mellom inn- og utpendling til Osloregionen er blitt vesentlig mindre. Balanseforholdet var i 1980 for hele Region Øst ca 10:1, og sank til under 5:1 i 2003. En annet helt gjennomgående karakteristikk er at veksten i pendlingen i perioden 2000-03 ofte var vesentlig mindre enn gjennomsnittet for hele perioden 1980-2003.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger