Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Påvirkning av subgrupper av unge førere og deres passasjerer. Motivasjonell innflytelse av personlighetstrekk på holdninger til risikotakning og kjøreatferd.

Influencing subgroups of young drivers and their passengers. Motivational influences of personality traits on risk-taking attitudes and driving behaviour.

Forfattere: Pål Ulleberg
Rapportnr: 605/2002
ISBN: 82-480-0296-9
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Summary

Avhandlingen er basert på en spørreundersøkelse gjennomført blant over 5000 ungdommer i Norge. Ett av målene med avhandlingen var å undersøke dimensjonalitet i holdninger til trafikksikkerhet. Et annet mål var å studere betydningen av personlighet i forhold til sammenhengen mellom holdninger og atferd. Et tredje mål var å undersøke forhold som kan innvirke på unge passasjerers villighet til å fremme sikker kjøreatferd. Resultatene tyder på at det er en relativt sterk sammenheng mellom enkelte holdninger og kjøreatferd. Personlighetstrekk ser først og fremst ut til å ha en indirekte virkning på kjøreatferd gjennom å påvirke holdninger. Unge førere kan videre klassifiseres i subgrupper basert på individuelle forskjeller i personlighettrekk. Disse gruppene skille seg systematisk fra hverandre i forhold til holdninger, kjøreatferd og ulykkesinvolvering.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger