Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Påvirkning av fart: En vurdering av politiovervåking, automatisk trafikkontroll, sanksjoner mot regelbrudd, informasjonskampanjer, individuell og kollektiv tilbakemelding

Påvirkning av fart: En vurdering av politiovervåking, automatisk trafikkontroll, sanksjoner mot regelbrudd, informasjonskampanjer, individuell og kollektiv tilbakemelding

Forfattere: Truls Vaa, Alf Glad
Rapportnr: 1006/1995
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele notatet

Notatet er en litteraturstudie som tar for seg fem tiltaks virkning på fart. De fem tiltakene er: politiovervåking, automatisk trafikkontroll (ATK), sanksjoner mot regelbrudd, informasjonskampanjer, individuell og kollektiv tilbakemelding. Påvirkning av fart er det tema som primært besvares i notatet, men informasjon om tiltakenes virkning på ulykkene, nytte-kostnadsforholdet og publikums holdning til og akseptering av tiltakene, vil også bli besvart i den grad det foreligger opplysning om dette.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger