Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Parkeringspolitikk og bærekraftig byutvikling

Parkeringspolitikk og bærekraftig byutvikling

Forfattere: Jan U Hanssen
Rapportnr: 615/2002
ISBN: 82-480-0309-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Parkeringstiltak kan være et effektivt virkemiddel innenfor flere politikkområder, og spesielt i tilknytning til målsettinger om å begrense bilbruk i byområder. Her inngår blant annet muligheten for å påvirke utbyggeres og næringslivets lokaliseringspreferenser gjennom en restriktiv parkeringspolitikk. Med utgangspunkt i dagens praksis i byer i flere land diskuteres spesielle utfordringer som boligparkering, frikjøpsordninger og behovet for å synliggjøre kostnadene overfor brukeren av en parkeringsplass. Kommunale myndigheters største utfordring er den økte privatiseringen av parkeringen i byområdene. I en by der parkeringstilbudet kontrolleres av private aktører, vil kommunen ha mistet et viktig styringsredskap. Når arbeidsgiverne tilbyr ansatte gratis parkering, vil dette stimulere til bilbruk. Av konkurransemessige hensyn vil det ofte være nødvendig at flere kommuner i en region samarbeider om en felles parkeringspolitikk. Dette er spesielt viktig hvis politikken skal omfatte restriktive tiltak.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger