Du er her

Parkeringspolitikk i Hordaland fylke

Forfattere: Jan U Hanssen
Rapportnr: 1186/2011
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1306-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Ett tiltak i Klimahandlingsplanen for Hordaland fylke er å utarbeide et innspill til tiltak som kommunene i fylket kan anvende for å begrense bilbruken. Fylket består av kommuner av svært ulik karakter. Blant annet betyr nærheten til Bergen at mange bosatte i omegnskommunene har daglige reiser til byen. Andre kommuner i fylket antas å kunne fokusere mer på kommuneintern transport og reiser til nabokommuner. Også når det gjelder lokale reiser i disse kommunene kan parkeringspolitikk og styring av arealbruken bidra til å begrense bilbruken. Det er likevel viktig at innbyggernes tilgjengelighet til arbeid og tjenester ivaretas. Rapporten omtaler både kortsiktige og langsiktige tiltak.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger