Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Parkeringspolitikk i fire eksempelbyer. Birmingham, Canterbury, København og Västerås

Parkeringspolitikk i fire eksempelbyer. Birmingham, Canterbury, København og Västerås

Forfattere: Jan U Hanssen, Morten Stenstadvold
Rapportnr: 1061/1997
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele notatet

Planleggere, politikere og interessegrupper i Birmingham, Canterbury, København og Västerås er intervjuet om lokal parkeringspolitikk. Hensikten har vært å klargjøre hvilke rammebetingelser som er nødvendige for å utvikle parkering til et effektivt virkemiddel i norsk samordnet areal- og transportpolitikk. Eksempelbyene skiller seg fra norske byer ved at parkeringspolitikken er forankret i overordnede planer for byutviklingen. Dette har bidratt til at de parkeringspolitiske målene med tilhørende virkemidler i hovedsak er omsatt i praktisk politikk. Mest vellykket er politikken der hvor det finnes en felles politisk motivasjon, f eks hensynet til et verneverdig bysentrum. Mål knyttet til en restriktiv parkeringspolitikk med sikte på å begrense biltrafikken har i enkelte tilfelle måttet vike for behovet for nærings- og arbeidsplassutvikling.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger