Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Parkering som virkemiddel for å begrense biltrafikken. Hvilke tiltak bør inngå i en regional parkeringspolitikk i Oslo/Akershusregionen?

Parkering som virkemiddel for å begrense biltrafikken. Hvilke tiltak bør inngå i en regional parkeringspolitikk i Oslo/Akershusregionen?

Forfattere: Jan U Hanssen, Tor Lerstang
Rapportnr: 584/2002
ISBN: 82-480-0272-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammenddrag
Hele rapporten

Rapporten gir en sammenfatning av behandlingen av parkering i forskningsrapporter, en rekke tidligere utredninger og offentlige dokumenter samt studier av spesielle tiltak som er innført i USA og Storbritannia. En regional parkeringspolitikk og ulike enkelttiltak kan tas opp som viktige elementer for å nå mål om å begrense biltrafikken i Oslo/Akershusregionen. Parkeringspolitikken beskrives som et komplisert tema der man må balansere mellom tilrettelegging og begrensning. Parkering legger beslag på betydelige arealer som kan ses som reserver for videre byutvikling basert på tilgjengelighet med mindre bruk av bil.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger