Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Parkering - Et virkemiddel i samordnet areal- og transportplanlegging

Parkering - Et virkemiddel i samordnet areal- og transportplanlegging

Forfattere: Jan U Hanssen
Rapportnr: 349/1997
ISBN: 82-480-0000-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

Biltrafikken skaper kø- og miljøproblemer i mange norske by- og tettstedsområder. En målrettet bruk av parkeringsregulering kan være et viktig ledd i en samordnet areal- og transportplanlegging på lokalt nivå. Dette heftet har som mål å: - Presentere sammenhenger mellom parkeringsregulering og sentrale mål i den lokale areal-, transport- og miljøpolitikken. - Klargjøre hvilke muligheter plan- og bygningsloven gir for å integrere parkeringsregulering i samordnete strategier for å redusere transport- og miljøproboemer i byene. -Beskrive konkrete tiltak som kan brukes til å styre antallet parkeringsplasser og påvirke bruken av plassene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger