Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Pakkeautomater som leveringsløsning - Bruksmønster og erfaringer fra pilotfasen

Pakkeautomater som leveringsløsning - Bruksmønster og erfaringer fra pilotfasen

Forfattere: Inger Beate Hovi, Daniel Ruben Pinchasik
Rapportnr: 1901/2022
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1953-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Koronapandemien har medført stor økning i internettsalget og etterspørselen etter hjemlevering, noe som har generert et behov for både kapasitetsøkende og mer fleksible hjemleveringstjenester. Pakkeautomater er en slik tjeneste, der forbrukeren har tilgang til å hente pakken 24/7. PostNord startet utbygging av nettverk av pakkeautomater, høsten 2020, og har mål om å etablere 3 000 automater innen utgangen av 2022. Pr februar 2022 var det etablert 678 automater på 322 lokasjoner, der majoriteten er lokalisert i Oslo og omegn. Piloteringen er gjennomført i to runder i 2021, med en første forsiktig innfasing i april/mai og en neste, og vesentlig større, i perioden fra august til oktober 2021. Piloteringen har inkludert automater på ulike lokasjonstyper, der 75 % av utleveringene har vært for pakkeautomater som er utplassert i borettslag/sameier, mens resten fordeles på følgende andre lokasjonstyper: Butikk (11%), kollektivknutepunkt (6%), kjøpesenter (5%) og arbeidsplass/undervisningssted (4%).

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger