Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Overordnet og helhetlig politisk styring? Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 2002-2011

Overordnet og helhetlig politisk styring? Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 2002-2011

Forfattere: Inger-Anne Ravlum, Morten Stenstadvold
Rapportnr: 543/2001
ISBN: 82-480-0028-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hel rapporten
Summary

På grunnlag av intervjuer med medlemmer av Stortingets samferdselskomite, drøfter rapporten om Nasjonal transportplan er et godt politisk beslutningsgrunnlag som bidrar til helhelig og overordnet politisk styring. En felles plan for de fire transportformene er en stor forbedring i forhold til sektorvise planer. Representantene etterlyser imidlertid en mer prinsipiell og helhetlig behandling av kollektivtransporten. De mener planen skjemmes av gjentakelser. De alternative innretningene oppleves som teoretisk og upolitisk. For det store flertallet bidrar ikke denne metoden positivt i den politiske prosessen. Gjennomgående er representantene opptatt av andre effekter og sammenhenger enn det virkningsberegningene gir svar på. Enkelte representanter gir uttrykk for politisk avmakt i forhold til den faglige framstillingsformen i planmeldingen. Rapporten gir anbefalinger om hvordan NTP som politisk styringsdokument kan forbedres.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger