Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Oslopakke 2 - en helhetlig pakke eller en pakke i helheten? En case studie av prosessen bak Oslopakke 2

Oslopakke 2 - en helhetlig pakke eller en pakke i helheten? En case studie av prosessen bak Oslopakke 2

Forfattere: Tor Lerstang, Morten Stenstadvold
Rapportnr: 664/2003
ISBN: 82-480-0363-9
Språk: Norwegian

Oslopakke 2 ble lansert i november 1997 som et tiltak for et bedre kollektivtilbud i Osloregionen gjennom investeringer i baner, fysiske anlegg og materiell. Pakken er ekstraordinær i den forstand at den i utgangspunktet ikke er knyttet til ordinære planleggingsformer, men forutsetter at pakken bl a kobles til slike som ledd i gjennomføringen. Analysen viser at det var vesentlig å skaffe legitimitet fra Stortinget i en tidlig fase av arbeidet. Forhandlingsbasert enighet mellom forslagsstillerne synes å være et overordnet hensyn, sett i forhold til å gjennomføre brede virkningsberegninger av alternativer og tiltak. Oslopakke 2 har i liten grad vært gjennomført som en tradisjonell strategisk og rasjonell planprosess. Samtidig synes planen å ha oppnådd en betydelig implementeringsstyrke sett i forhold til andre planformer, f eks gjennom bruk av fylkesdelplaner.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger