Du er her

Oslo lufthavns betydning for Norge

Forfattere: Jon Inge Lian, Jon Martin Denstadli
Rapportnr: 1025/2009
ISBN: 978-82-480-0989-4
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0988-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten analyseres Oslo lufthavns betydning for Norge, spesielt knutepunktsfunksjonen. Oslo lufthavn fungerer som et nav for hele Norge. Dette gjelder for innlands- og utlandsreiser og også for flyfrakt. Scenarier med og uten kapasitetstak på Oslo lufthavn er utviklet og konsekvenser utredet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger