Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Organiseringen av luftfarten i en europeisk virkelighet

Organiseringen av luftfarten i en europeisk virkelighet

Forfattere: Inga Margrete Ydersbond
Rapportnr: 1869/2022
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1912-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

I denne rapporten analyserer vi hvordan norsk luftfart er organisert i dag og drøfter hvordan sektoren kan organiseres annerledes innenfor EØS-regelverket. Den finner at atypiske ansettelsesformer blant piloter og kabinansatte, som er blitt muliggjort etter innføringen av et felles luftfartsmarked innenfor EØS, virker å være et økende problem i Europa. Dette legger videre press på lønns- og arbeidsforhold i bransjen, og virker også å påvirke sikkerheten. Derfor trenger bransjen bedre reguleringer og bedre kontroll på nasjonalt, nordisk og EU-nivå. I rapporten foreslår vi en rekke tiltak. Disse inkluderer å: a) endre krav til offentlige anskaffelser, b) implementere referanseindeks eller allmenngjøring av tariffer, c) samarbeide med nordiske land om å forbedre arbeidsforholdene både i Norden og i Europa, d) stille sterkere krav i anbudene til FOT-rutene, e) styrke tilsynsmyndigheten og kunnskapen, f) forbedre det norske lovverket for de ansatte i luftfarten, og g) arbeide for ulike tiltak på EU-nivå.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger