Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Organisering og finansiering av bil- og maskinparken i Fet kommune

Organisering og finansiering av bil- og maskinparken i Fet kommune

Forfattere: Knut Bøe
Rapportnr: 1108/1998
Språk: Norwegian

Formålet med analysen er å vise hvordan kommunen best kan fornye en gammel og nedslitt maskinpark, og hvordan organisasjonen bør utformes for å løse oppgavene. Analysene i prosjektet er gjennomført ved hjelp av økonomiske lønnsomhetskalkyler, intervju av ansatte i kommunen og sammenligning med drifts- og organisasjonsmodeller i andre kommuner. Notatet anbefaler å videreføre ordningen med å ha en kjerne av utstyr i kommunen og deretter leie inn biler og maskiner ved toppbelastninger. For en liten kommune med mange oppgaver kan et flerbruks kjøretøy være et godt investeringsobjekt. Det er først og fremst utnyttelsen som bestemmer om kommunen bør anskaffe eget materiell (ved kjøp eller innleie/lease) eller kjøpe tjenester utenfra (maskin og sjåfør). Notatet gir eksempler på kostnadsberegninger, og henviser til leverandører av tjenester eksternt. Brukere av biler og maskiner må kunne reservere kjøretøy ved uteseksjonen. Dersom avdelinger ikke kan samarbeide om maskinbruk, anbefales det å opprette en frittstående drifts-/anleggsavdeling som andre avdelinger kjøper bil- og maskintjenester fra.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger