Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Organisering og administrasjon. Erfaringer fra forsøk innenfor Forsøksordningen for Kollektivtransport 1991-95

Organisering og administrasjon. Erfaringer fra forsøk innenfor Forsøksordningen for Kollektivtransport 1991-95

Forfattere: Morten Stenstadvold
Rapportnr: 1092/1998
Språk: Norwegian

Notatet oppsummerer forsøk i kategorien "Organisasjon og Administrasjon" i Forsøksordningen. Det er stor spennvidde mellom prosjektene, som omhandler prosjekter rettet mot utvikling/etablering av kvalitetssikringssystemer og kundekontrakter, trafikantrettede prosjekter, IT-prosjekter, prosjekter rettet mot utvikling av styringssystemet i bedriften, prosjekter rettet mot rasjonalisering av offentlig betalte transporter og telekommunikasjonsprosjekter.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger