Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Optimale tilskudd til kollektivtrafikk i byområder

Optimale tilskudd til kollektivtrafikk i byområder

Forfattere: Jon-Terje Bekken, Bård Norheim
Rapportnr: 829/2006
ISBN: 82-480-0624-7
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0625-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten handler om optimale insentiver i de seks største byområdene og om jernbanens betydning for kollektivtransporten i Osloområdet. Det vil gi store gevinster å målrette økte tilskudd gjennom en resultatavhengig tilskuddsordning på tvers av byområdene. En slik tilskuddsordning gir en årlig samfunnsøkonomisk gevinst på 900 millioner kroner for de seks største byområdene samlet. Tilskuddene utgjør samlet 150 millioner kroner pr år. Det er moderate gevinster å hente ved å omprioritere jernbanetilskuddene innenfor dagens samlede tilskuddsramme.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger