Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Optimal lokalisering av tømmerkai i Sunnfjord og Ytre Sogn

Optimal lokalisering av tømmerkai i Sunnfjord og Ytre Sogn

Forfattere: Rolv Lea
Rapportnr: 1100/1998
Språk: Norwegian

Formålet med utredningen har vært å bestemme den beste av tre alternative lokaliseringer av tømmerkai i Sunnfjord, på grunnlag av transportert volum, transport-, miljø- og ulykkeskostnader beregnet for årene 1991, 2010 og 2025. De ulike alternative lokaliseringene som har vært vurdert er en kai i Dalsfjorden (Bjørvikstranda), i Førdefjorden (Gravdalsøra) og i Vadheimområdet (Vadheim). Analysen viser blant annet at p.g.a. større vekst i (prognostisert) avvirkning i nordøstlige områder, ligger den optimale lokalisering av kaia lengre mot nord jo nærmere år 2025 vi kommer. Alternativene som er sammenlignet er imidlertid svært like når det gjelder samfunnsøkonomiske kostnader av transport av massevirke.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger