Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Oppstillingsplasser for buss ved den nye hovedflyplassen

Oppstillingsplasser for buss ved den nye hovedflyplassen

Forfattere: Stein Fosser
Rapportnr: 1034/1996
Språk: Norwegian

På grunnlag av busstellinger på Fornebu og Gardermoen f o m 6.6. t o m 10.6.1996, er det anslått hvor mange bussoppstillingsplasser det er behov for på den nye Hovedflyplassen. Med utgangspunkt i dagens trafikk og en økning i busstrafikken som følge av foreliggende søknader om konsesjon for nye bussruter, tyder resultatene på at det i en stor del av tiden vil være flere busser som har behov for oppstillingsplasser på ankomsterminalen enn det antall plasser som er planlagt.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger