Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Oppstillingsplasser for buss ved den nye hovedflyplassen

Oppstillingsplasser for buss ved den nye hovedflyplassen

Forfattere: Stein Fosser
Rapportnr: 1034/1996
Språk: Norwegian

På grunnlag av busstellinger på Fornebu og Gardermoen f o m 6.6. t o m 10.6.1996, er det anslått hvor mange bussoppstillingsplasser det er behov for på den nye Hovedflyplassen. Med utgangspunkt i dagens trafikk og en økning i busstrafikken som følge av foreliggende søknader om konsesjon for nye bussruter, tyder resultatene på at det i en stor del av tiden vil være flere busser som har behov for oppstillingsplasser på ankomsterminalen enn det antall plasser som er planlagt.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger