Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Opplevelse av kvalitet og tilfredshet med kollektivtrafikken på Nord-Jæren

Opplevelse av kvalitet og tilfredshet med kollektivtrafikken på Nord-Jæren

Forfattere: Inge Brechan
Rapportnr: 705/2004
ISBN: 82-480-0412-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Summary

Sammenlignet med andre kollektivselskaper i Europa er befolkningen på Nord-Jæren middels godt fornøyd med sitt kollektivtilbud. I 2003 opplevde de en kvalitetsforbedring innenfor de fleste områder. Kollektivtransporten oppleves å ha høy kvalitet, med unntak av lite tilgjengelig og manglende informasjon. Personer som reiser ofte med buss har generelt en mer positiv holdning til kollektivtilbudet enn personer som sjelden bruker buss. Det er flere som reiser ofte med buss blant personer under 30 år og over 50 år, blant personer som ikke har tilgang til bil og blant personer som reiser mellom 1 og 10 km for å komme til arbeid eller skole. Opplevelsen av at det er enkelt å reise med buss har, sammen med brukertilpassede rutetider og traseer, størst betydning for kundetilfredsheten. Størst forbedringspotensial finnes likevel i informasjonsvirksomheten.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger