Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Opplevd transportkvalitet i urbane regioner - en forstudie

Opplevd transportkvalitet i urbane regioner - en forstudie

Forfattere: Jens Kristian Steen Jacobsen, Jon Martin Denstadli
Rapportnr: 563/2002
ISBN: 82-480-0250-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag

Denne forstudien er en systematisert kunnskapsoversikt om undersøkelser relatert til opplevd kvalitet ved transporttilbudet i urbane regioner (städer). Forskning og demonstrasjonsprosjekter både fra Sverige og andre land legges til grunn. I systematiseringen er det lagt vekt på å få fram begreper, metoder og empiri som omhandler betydningen av ulike kvalitetskriterier for befolkningens tilfredshet med og bruk av transporttilbudet i urbane områder (städer). De ulike transportmåtene har forskjellige kvaliteter og kan derfor være vanskelige å sammenlikne. Studien er første fase henimot utvikling og testing av en standard metode for kvalitetsundersøkelser av urbane transporttilbud, med tanke på å utarbeide mer likestilte og miljøvennlige urbane transportsystemer.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger