Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Opplegg for evaluering av et eventuelt regionalt piggdekkforbud

Opplegg for evaluering av et eventuelt regionalt piggdekkforbud

Forfattere: Stein Fosser, Peter Christensen
Rapportnr: 1030/1996
Språk: Norwegian

Notatet presenterer mulige virkninger av et piggdekkforbud som er av betydning for trafikk-sikkerhet, fremkommelighet, helse og miljø. Notatet viser hypoteser om virkninger av et forbud, og hvilke mulige tilpasninger både trafikantene og myndighetene kan tenkes å foreta ved et eventuelt forbud. Notatet viser også en oversikt over hvilke faktorer som bør måles i en før/etterundersøkelse og type datainnsamlings-metode.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger