Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Omfanget av skoleskyss og kostnader ved alternative skyssgrenser i barne- og ungdomsskolen

Omfanget av skoleskyss og kostnader ved alternative skyssgrenser i barne- og ungdomsskolen

Forfattere: Øystein Engebretsen, Karl-Erik Hagen
Rapportnr: 333/1996
ISBN: 82-7133-983-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Det er laget EDB-baserte beregningsmodeller på regionalt nivå for omfanget og kostnader ved skoleskyss i barne- og ungdomsskolen. En reduksjon av skyssgrensen fra 4 km til 2 km for 6åringer og 7-9åringer er beregnet å gi en årlig øking i skysskostnadene på henholdsvis 28,4 mill og vel 79 mill kroner i 1997/98 på landsbasis. Tilsvarende tall for en heving av skyssgrensen fra 4 km til 5 km for 13-15 åringer blir en besparelse på nær 36 mill kroner.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger