Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Omfanget av og kostnader ved skoleskyss for 6-åringer

Omfanget av og kostnader ved skoleskyss for 6-åringer

Forfattere: Karl-Erik Hagen, Øystein Engebretsen
Rapportnr: 295/1995
ISBN: 82-7133-938-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Antall skyssberettigede 6-åringer i 1996/97 er beregnet til ca 6 450. De totale transportkostnadene er kalkulert til ca 63 mill kroner. Beregningsmodellene er lagt inn på EDB, noe som forenkler rulleringer med hensyn til skyssgrenser og kostnader.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger