Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Omfanget av og kostnader ved skoleskyss for 6-åringer

Omfanget av og kostnader ved skoleskyss for 6-åringer

Forfattere: Karl-Erik Hagen, Øystein Engebretsen
Rapportnr: 295/1995
ISBN: 82-7133-938-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Antall skyssberettigede 6-åringer i 1996/97 er beregnet til ca 6 450. De totale transportkostnadene er kalkulert til ca 63 mill kroner. Beregningsmodellene er lagt inn på EDB, noe som forenkler rulleringer med hensyn til skyssgrenser og kostnader.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger