Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Omfang av privat øvelseskjøring blant ungdom på 16 og 17 år

Omfang av privat øvelseskjøring blant ungdom på 16 og 17 år

Forfattere: Pål Ulleberg
Rapportnr: 675/2003
ISBN: 82-480-0376-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten bygger på en landsomfattende undersøkelse blant 16- og 17-åringer. De fleste av de som deltok i undersøkelsen har begynt å øvelseskjøre privat, og mange starter kort tid etter fylte 16 år. Det er små kjønnsforskjeller både når det gjelder starttidspunkt og andel som har begynt å øvelseskjøre. Det er likevel store kjønnsforskjeller i omfang av privat øvelseskjøring; menn øvelseskjører dobbelt så mye privat som kvinner. Framtidig behov for bil, det å spare penger samt ønske om å bli en sikrere sjåfør er av stor betydning for privat øvelseskjøring. Det å ha lite tid og overskudd, lite kunnskap om krav til øvelseskjøring, samt forventing om å ikke ha råd til å ta førerkort reduserer omfang av privat øvelseskjøring. Både ledsagere og 16-/17-åringer vektlegger sikkerhet som motiv for øvelseskjøring, men mange kjenner ikke til den gunstige effekten et stort omfang av øvelseskjøring kan ha for ulykkesrisikoen etter ervervet førerkort. Følgelig kan informasjon om hvor mye øvelseskjøring som er optimalt forventes å øke omfang av privat øvelseskjøring.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger