Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Økt luftfartskonkurranse? : en situasjonsanalyse 1-2 år etter dereguleringen av stamrutenettet

Økt luftfartskonkurranse? : en situasjonsanalyse 1-2 år etter dereguleringen av stamrutenettet

Forfattere: Jon Inge Lian
Rapportnr: 322/1996
ISBN: 82-7133-968-0
Språk: Norwegian

1. april 1994 ble det innført konkurranse på innenlandske stamflyruter. Kapasiteten har økt med ca 50 % på 6 konkurranseruter, mens det på øvrige ruter kun har vært mindre tilpasninger. SAS og Braathens SAFE har økt sitt tilbud på ruter der de var svake eller var uten tilbud fra før. Begge selskap hadde store overskudd i 1994 og 1995. Nominelle priser har gått opp med 3-4 prosent pr år etter dereguleringen. Tendensen til økt rabattering synes nå å flate ut. En sterk konjunkturelt bestemt vekst i forretningsmarkedet har bidratt til dette.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger