Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Økt førerkortalder for lett motorsykkel? Mulig virkning på trafikksikkerhet

Økt førerkortalder for lett motorsykkel? Mulig virkning på trafikksikkerhet

Forfattere: Fridulv Sagberg, Astrid Helene Amundsen
Rapportnr: 1419/2015
ISBN: 978-82-480-1642-7
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1641-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Vegdirektoratet vurderer muligheten for å øke aldersgrensen for lett motorsykkel fra 16 til 18 år. Noe som vil bety at ingen i alderen 16-18 år vil ha lov til å kjøre lett motorsykkel, og at flere av disse i stedet vil velge moped. Dette forventes å gi en nedgang på 36 % i andelen 16- og 17-årige førere av moped og lett motorsykkel som innblandes i ulykker med drepte eller hardt skadde trafikanter. Dersom aldersgrensen økes, vil bare rundt halvparten av dem som ellers ville valgt lett motorsykkel, vurdere å velge moped i stedet. Resultatene er basert på en spørreundersøkelse blant ca. 3500 16- og 17-årige førere av moped eller lett motorsykkel.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger