Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Økonomiske virkninger av reiselivet i Sør-Trøndelag

Økonomiske virkninger av reiselivet i Sør-Trøndelag

Forfattere: Petter Dybedal
Rapportnr: 678/2003
ISBN: 82-480-0379-5
Språk: Norwegian

Rapporten presenterer beregninger av de direkte og indirekte økonomiske virkningene av turisme for Sør-Trøndelag, og for henholdsvis Trondheim og resten av fylket. Direkte og indirekte virkninger av reiselivet utgjorde cirka 5,7 milliarder kroner i 2002, eller cirka åtte prosent av produksjonsverdien i alle næringer (eksklusive offentlig sektor), herav 2,6 milliarder i Trondheim. For hver krone besøkende legger igjen i fylket, skapes økonomisk aktivitet i form av leveranser og bruk av lønns- og eierinntekter for ytterligere 47 øre. I Trondheim utgjør denne effekten 64 øre, og i fylket ellers 36 øre.Turisters forbruk genererer direkte og indirekte 8,7 prosent av omsetningen i varehandelen og cirka 70 prosent i hotell- og restaurantsektoren.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger